Què en sabem de la publicitat programàtica?

En aquests últims anys la publicitat online està vivint molts canvis, les empreses han deixat de comprar mitjans on anunciar-s’hi i han passat a comprar simplement audiències. Aquest fet ha provocat que ja no s’elaborin anuncis de manera aleatòria, sinó que aquests s’insereixin davant d’aquells perfils d’usuaris potencialment més sensibles en funció dels seus interessos i comportaments, arribant així a segments de la població més concrets. Tot això s’aconsegueix amb diferents mètodes com la publicitat programàtica, que és la compra d’espais publicitaris a temps real a través de licitacions.

El principal avantatge d’aquesta publicitat és l’alt poder de segmentació i el seu elevat rendiment; es paga només per arribar a aquells consumidors que són més interessants per a la marca, fent que la campanya o l’anunci sigui més rendible i obtingui més impactes.

D’aquesta manera, una marca pot aconseguir adreçar-se només al seu públic objectiu i descartar totes aquelles persones que no acompleixen els requisits i/o característiques necessaris. Per exemple, quantes vegades us heu trobat en situacions en què heu obert un web i hi heu vist publicitat sobre un producte que havíeu cercat fa uns minuts? Aquesta és precisament la conseqüència d’aquest tipus de publicitat, que mitjançant avenços tecnològics com el Big Data busca coincidències entre les dades subministrades per l’anunciant en referència a una audiència i les dades del consumidor final.

Un dels reptes actuals per a totes les empreses és integrar aquest tipus de publicitat en la seva planificació i estratègia online, per tal d’aconseguir un major rendiment en totes les seves accions i emetre el missatge correcte, a la persona correcta i  just en el moment concret.

Jo també m’he demanat una versió de LinkedIn en català per a 2015!

#LinkedInCatalan

Il·lustració de Marc Torrecillas

L’any que deixem enrere hauria de ser l’últim sense poder tenir-hi el CV en català

La campanya #LinkedInCatalan ha mantingut en tot moment un to amable, divertit i creatiu. Des de #LinkedInCatalan hem decidit felicitar les festes de Nadal i l’entrada al 2015 amb un dibuix, fet pel Marc Torrecillas, que recull a la perfecció els valors de la campanya que vam engegar a mitjans de setembre amb el lideratge de la Fundació puntCAT.

At #LinkedInCatalan we have decide to wish you a merry Christmas and a happy 2015 with a drawing, made by Marc Torrecillas, that perfectly conveys the values of the campaign that we started on September under Fundació puntCAT’s leadership. (més…)

Are your Facebook fans real?

Are your Facebook fans real?

That’s the question all brands and companies should be asking themselves, as the click-farm fraud is getting bigger and bigger.

Són reals els teus fans de Facebook? Aquesta és la pregunta que totes les marques i empreses s’haurien de plantejar, ja que el frau del “click-farm” es va fent cada vegada més gran.

¿Son reales tus fans de Facebook? Ésta es la pregunta que todas las marcas y empresas deberían plantearse, puesto que el fraude del “click-farm” crece cada día más. (més…)

Carta oberta a LinkedIn

LinkedInCatalan_picto

Imatge corporativa de la campanya #LinkedInCatalan

 El català, amb 10 milions de parlants, és una llengua europea que es parla dins dels països de França, Andorra, Espanya i Itàlia. Ubicat a la 14a posició en el rànquing de llengües més parlades de la Unió Europea, té aproximadament els mateixos parlants que el grec, el suec, el txec i en té més que el finès, l’albanès, l’armeni, l’eslovac, el danès, el noruec, el lituà, el letó i l’islandès, tots idiomes de ple dret a LinkedIn. De fet, es calcula que hi ha 1 milió de catalanoparlants que utilitzen LinkedIn. I molt important: el català és la llengua de Barcelona, la sisena ciutat del món en imatge de marca i una de les capitals mundials pel que fa a innovació, emprenedoria, modernitat i cultura. (més…)

Barcelona ya tiene Guía de Educación Digital

By SecondNews (Marc Torrecillas)

By SecondNews (Marc Torrecillas)

Recientemente tuvo lugar la presentación de la Guía Educación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, un documento que en SecondNews nos hace especial ilusión. Hemos participado activamente en su conceptualización, en su redacción, en su diseño y maquetación e incluso en sus ilustraciones, a cargo de Marc Torrecillas. Desde este espacio, quisiéramos agradecer al Ayuntamiento de Barcelona la oportunidad que nos ha brindado al formar parte de esta guía, además de la valentía que ha mostrado en el momento de enfocarla. (més…)

Barcelona finally has a Digital Education Guide

By SecondNews (Marc Torrrecillas)

By SecondNews (Marc Torrrecillas)

Recently, it took place the presentation of the Digital Education Guide from Barcelona’s City Council, a very special document for SecondNews. We have actively participated on its conceptualization, its writing, its design and layout and even its illustrations, drawn by Marc Torrecillas. We would like to thank the opportunity that Barcelona’s City Council has given us when inviting us to take part in this guide, as well as to stress its braveness when defining the handbook’s approach. (més…)

Barcelona ja té Guia d’Educació Digital

By SecondNews

By SecondNews (Marc Torrecillas)

Recentment va tenir lloc la presentació de la Guia d’Educació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, un document que a SecondNews ens fa una il·lusió especial. Hi hem participat activament a l’hora de conceptualitzar-la, de redactar-la, de fer-ne el disseny i la maquetació i fins i tot pel que fa a les il·lustracions, de la mà del Marc Torrecillas. Des d’aquest raconet volem agrair a l’Ajuntament de Barcelona l’oportunitat que ens ha donat de formar-ne part, així com la valentia que ha tingut a l’hora d’enfocar-la. (més…)

Information about new domains: the middle option

By SecondNews

By SecondNews

It is really difficult to know how new domains will affect the SEO ranking, since SEO ranking depends on, has always depended on and will always depend on a Google algorithm. And the giant will put all its effort on not revealing it and, especially, to maintain the created uncertainty around it; allegedly, it changes every year. At least, this is what they want us to believe, albeit we will never know that. (més…)

Información sobre nuevos dominios: el camino de en medio

By SecondNews

By SecondNews

Es muy difícil saber cómo afectarán los nuevos dominios al posicionamiento SEO, puesto que el posicionamiento SEO depende, ha dependido y dependerá siempre de un algoritmo de Google. Y el gigante será lo suficientemente celoso de no revelarlo nunca del todo y, sobre todo, de mantener una incertidumbre alrededor del algoritmo, que se supone que cambia cada año. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer, nunca lo sabremos. (més…)

Informació sobre nous dominis: el camí del mig

By SecondNews

By SecondNews

És molt difícil de saber com afectaran els nous dominis al posicionament SEO, perquè el posicionament SEO depèn, ha depès sempre i dependrà sempre d’un algoritme de Google. I el gegant tindrà prou cura de no revelar-lo mai del tot i, sobretot, de mantenir una incertesa al voltant de l’algoritme, que se suposa que cada any canvia. O això és el que ens volen fer creure, no ho sabrem mai de cert. (més…)